Ons kinderdagverblijf biedt plaats aan kinderen op voorschoolse leeftijd die als volgt onderverdeeld zijn:

  • de babyafdeling (één leefgroep) voor de allerkleinsten tot ongeveer de leeftijd van 16 à 17 maanden,
  • en de peuterafdeling (twee leefgroepen) voor onze peuters tot wanneer zij de grote stap naar school maken.


Ons kinderdagverblijf werkt inclusief. Wij hebben ons steeds gericht naar de opvang van kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, en dit maakt ons wat uniek. Deze kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften worden samen met “normaal” ontwikkelende kinderen opgevoed om een zo optimaal mogelijke integratie te bekomen. De kinderen die extra begeleiding nodig hebben, worden gevolgd door het multidisciplinair team van de Dienst Vroegrevalidatie in het aanpalende Centrum voor Ambulante Revalidatie De Steijger. De kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte worden volgens individuele noden verdeeld over de beide leeftijdsgroepen.


Kinderdagverblijf De Steijgertjes is geen eiland dat op zichzelf staat. Naast de nauwe samenwerking met het aanpalende Centrum voor Ambulante Revalidatie De Steijger zijn er ook contacten met andere opvangpartners via het lokaal overleg kinderopvang en zijn wij partner van Huis van het Kind Destelbergen - Villa Tuur. Voor ondersteuning en aanbevelingen naar het beleid toe zijn wij aangesloten bij het Vlaams Welzijnsverbond - sector kinderopvang.


Als stageplaats werkt ons kinderdagverblijf vooral samen met volgende scholen uit de regio: Arteveldehogeschool (opleiding Pedagogie van het Jonge Kind), IVV Sint-Vincentius (opleiding Basiszorg & Ondersteuning en Opvoeding & Begeleiding), Edugo (opleiding Basiszorg & Ondersteuning en Opvoeding & Begeleiding), VSPW (opleiding kinderbegeleider) en duaal leren (opleiding kinderbegeleider).