Cera


Deze realisaties werden mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van Cera (www.cera.be).


Realisatie 1 - zonneluifels (april 2014)


Wij vinden het belangrijk dat kinderen veel buiten kunnen spelen.

In de zomer biedt onze tuin en terras té weinig lommerrijke beschutting waardoor buiten spelen niet altijd meer als aangenaam ervaren werd. Niet alleen buitenspelen wordt door de luifels comfortabeler, ook de warmte binnenshuis zal ’s zomers getemperd worden.


Dankzij de financiële steun van Cera hebben wij twee zonneluifels in onze peuterafdeling kunnen plaatsen.


Realisatie 2 - cameratoezicht slaapruimte babyafdeling (februari 2018)


“Dromen over veilig slapen van kinderen waar maken!”

Dankzij de financiële steun van Cera hebben wij in de slaapruimten van onze babyafdeling cameratoezicht met geluidsopname kunnen installeren.


Wij zijn heel blij met deze realisatie en ervaren nu reeds de meerwaarde. Het cameratoezicht vervangt het actief toezicht niet, maar bevordert in hoge mate de garantie op veilig slapen van alle kinderen. Bovendien is camerabewaking een bijkomend hulpmiddel om in onze werking het vertrouwen van de ouders en het personeel positief te beïnvloeden!


Kiwanis


Deze realisaties werden mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van Kiwanis Gent Belfort.


Realisatie - cameratoezicht slaapruimte peuterafdeling (juni 2019)


“Dromen over veilig slapen van kinderen waar maken!”

Dankzij de financiële steun van de Kiwanis Gent Belfort hebben wij in de slaapruimten van onze peuterafdeling cameratoezicht met geluidsopname kunnen installeren.


Wij zijn heel blij met deze realisatie en ervaren nu reeds de meerwaarde. Het cameratoezicht vervangt het actief toezicht niet, maar bevordert in hoge mate de garantie op veilig slapen van alle kinderen. Bovendien is camerabewaking een bijkomend hulpmiddel om in onze werking het vertrouwen van de ouders en het personeel positief te beïnvloeden!


De Warmste Week


Deze realisaties werden mogelijk gemaakt dankzij het initiatief van Studio Brussel, namelijk de Warmste Week. Wij nemen deel aan dit initiatief met als doel om materialen voor onze inclusieve werking te voorzien.


Realisatie 1 & 2 - uitwerken speelgang en aankopen spelmateriaal (april 2018)


Tijdens de Warmste Week in 2017 en 2018 hebben wij, in ons kinderdagverblijf, een kerstmarkt gehouden. Alsook meegelopen of gewandeld tijdens de Warmathon. Met deze initiatieven hebben wij de speelgang en het klauterlokaal (een lokaal in onze speelgang) aangekleed voor de kinderen uit onze peuterafdeling. Hier krijgen de kinderen de kans om ook op regenachtige dagen even te lopen, fietsen, te klimmen en klauteren... Het klauterlokaal is voorzien met verschillende materialen om op te klimmen, onder te kruipen, in te kruipen... In de speelgang daarentegen kunnen de kinderen verscheidene actie-reactie wandborden vinden, alsook een krijt- en magnetenbord.


Realisatie 3 - aankoop IPad en GoTo Seat Firefly (april & augustus 2020)


Tijdens de Warmste Week in 2019 heeft ons kinderdagverblijf zich opnieuw ingezet door het organiseren van een kerstmarkt en door mee te lopen of wandelen tijdens de Warmathon. Met de opbrengst hebben wij een IPad met educatieve spelletjes aangekocht voor onze babyafdeling. Onze kinderopvang beschikte reeds over een tablet met educatieve spelletje, maar dankzij de IPad kunnen we ook andere spelmomenten organiseren (sommige apps zijn namelijk enkel beschikbaar op een tablet en/of IPad). Deze IPad wordt gebruikt om enerzijds een rustmoment te geven aan onze kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte, alsook hen te stimuleren in actie-reactie activiteiten.

Verder hebben wij ook een aangepaste ondersteuningsstoel aangekocht die zowel kan gebruikt worden in onze baby- als peuterafdeling. Deze aangepaste stoel zorgt ervoor dat kinderen die het motorisch moeilijker hebben ook de kans krijgen om op ooghoogte van de andere kinderen te zitten, en zo samen op de mat te zitten. Verder wordt deze stoel ook gebruikt tijdens voedingsmomenten.